επεκταθείτε. tο tamigo είναι η τέλεια λύση διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού για μεγάλες επιχειρήσεις.

Wage perc screenshot
Tο tamigo σάς επιτρέπει να έχετε πλήρη έλεγχο και ολοκληρωμένες πληροφορίες. Επιπλέον, υποστηρίζει διαφορετικές ρυθμίσεις μισθοδοσίας στις χώρες που δραστηριοποιείστε.

γιατί να επιλέξετε το tamigo Enterprise

Το tamigo σάς επιτρέπει να έχετε ΜΙΑ μόνο κοινή λύση σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείστε και να παραμένετε συνεπείς προς τις τοπικές απαιτήσεις όσον αφορά τη μισθοδοσία. Γι' αυτόν τον λόγο, είμαστε ο τέλειος επιχειρηματικός συνεργάτης σας παγκοσμίως.

Jakob Toftgaard
Founder & Managing Director

Διαφάνεια

Λύση

διασυνδέσεις

Συγκεντρώνετε μοναδικές γνώσεις σχετικά με τις επιδόσεις της επιχείρησής σας σε όλες τις αγορές – σήμερα και στο μέλλον.
Tο tamigo δημιουργήθηκε το 2006 – η κάλυψη των αναγκών των πολυεθνικών επιχειρήσεων βρίσκεται στο DNA της λύσης που προσφέρουμε.
Χάρη στο ανοιχτό και καλά τεκμηριωμένο API, μπορείτε να διασυνδέσετε το tamigo με σχεδόν οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή.

Διαφάνεια

Συγκεντρώνετε μοναδικές γνώσεις σχετικά με τις επιδόσεις της επιχείρησής σας σε όλες τις αγορές – σήμερα και στο μέλλον.

Λύση

Tο tamigo δημιουργήθηκε το 2006 – η κάλυψη των αναγκών των πολυεθνικών επιχειρήσεων βρίσκεται στο DNA της λύσης που προσφέρουμε.

διασυνδέσεις

Χάρη στο ανοιχτό και καλά τεκμηριωμένο API, μπορείτε να διασυνδέσετε το tamigo με σχεδόν οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή.

σε τι διαφέρουμε από τους άλλους;

Προσφέρουμε μια ευέλικτη τυποποιημένη λύση που επιτρέπει σε εργαζόμενους που βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες να εργάζονται με αυτήν την ίδια λύση. Στο μεταξύ, το τμήμα μισθοδοσίας τηρεί τα τοπικά στοιχεία μισθοδοσίας σύμφωνα με τις συγκεκριμένες ανάγκες της εκάστοτε χώρας.

— Η λύση μας απευθύνεται σε επιχειρήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο και είναι απλή στη χρήση.

— Διαχειριζόμαστε άψογα τα σχετικά με τη μισθοδοσία στοιχεία και τις προειδοποιήσεις σχετικά με τις ώρες εργασίας.

— Χάρη στο API της, η λύση μας διασυνδέεται εύκολα με άλλες εφαρμογές.

— Έχουμε εμπειρία στην υλοποίηση μεγάλων έργων που περιλαμβάνουν περισσότερες από μια χώρες.

— Σας βοηθάμε στη Διαχείριση αλλαγών και στην Επικοινωνία.

— Προσφέρουμε προσωπική και επαγγελματική υποστήριξη σε πολλές γλώσσες.

— Έχουμε πλήρη συμμόρφωση με τον Γενικός κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR).

 

Rota screenshot

με το tamigo επωφελούνται οι πάντες

Απευθείας εξαγωγή στοιχείων μισθοδοσίας σε οποιοδήποτε σύστημα μισθοδοσίας.

Το tamigo ελέγχει τις εξαγωγές στοιχείων μισθοδοσίας για δεδομένα που τυχόν λείπουν ή είναι λανθασμένα.

Αποτρέπει τις λανθασμένες πληρωμές και τις μη σταθερές δαπάνες.

Ασφαλής επικύρωση των ωρών εργασίας.

Όλα τα στοιχεία μισθοδοσίας συγκεντρώνονται σε ΕΝΑ αρχείο.

Διαχείριση και κοινή χρήση πληροφοριών με ΕΝΑ μόνο εργαλείο.

Επισκόπηση των δεξιοτήτων, των απουσιών και της μισθοδοσίας των εργαζομένων.

Δημιουργία, αποθήκευση και κοινή χρήση εγγράφων σχετικών με την εργασία.

Αυτόματη δημιουργία συμβάσεων για εξοικονόμηση χρόνου και διασφάλιση της συνέπειας.

Πρόσβαση σε ενημερωμένα στοιχεία των εργαζόμενων όποτε τα χρειάζεστε.

Εκσυγχρονισμός των λειτουργιών σε όλα τα τμήματα.

Μπορείτε να διαπιστώνετε γρήγορα ποια καταστήματα χρειάζονται βελτίωση και σε ποιους τομείς.

Μέτρηση της αποτελεσματικότητας των προγραμματισμένων βαρδιών.

Παρακολούθηση των λειτουργιών και επιδόσεων των καταστημάτων.

Βελτίωση του διαλόγου με κάθε έναν από τους διευθυντές.

Διαχείριση των πληροφοριών της επιχείρησης με ΕΝΑ μόνο εργαλείο.

Καλύτερες ροές επικοινωνίας – από τη βάση προς την κορυφή και αντιστρόφως.

Δημιουργία νοοτροπίας μεγαλύτερης διαφάνειας μέσα στην επιχείρηση.

Κοινή χρήση πληροφοριών μεταξύ ρόλων, τμημάτων και χωρών.

Εύκολη πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες και ασφαλής αποθήκευσή τους στο cloud.

Αποθήκευση των κύριων δεικτών επίδοσης (KPIs) και των οικονομικών στοιχείων σας σε ΕΝΑ μόνο σύστημα.

Χρήση των εργαλείων πρόβλεψης του tamigo για λήψη καλύτερων στρατηγικών αποφάσεων.

Έλεγχος του κόστους εργασίας και των προϋπολογισμών για τους μισθούς.

Καλύτερη γνώση της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας.

Πρόσβαση σε αναφορές για τα ποσοστά των μισθών, την κατανομή της μισθοδοσίας, την παραγωγικότητα και τις πωλήσεις.

Πλήρης επισκόπηση των επιδόσεων της επιχείρησής σας.

Καλύτερη επισκόπηση των οικονομικών επιδόσεων για λήψη καλύτερων αποφάσεων.

Αύξηση της κερδοφορίας σε όλα τα τμήματα και σε όλες τις χώρες.

Η δυνατότητα πρόσβασης στους κύριους δείκτες επίδοσης (KPIs) των διάφορων χωρών επιτρέπει τη συγκριτική  αξιολόγηση για όλες τις χώρες.

Δημιουργία νοοτροπίας μεγαλύτερης διαφάνειας μέσα στην επιχείρηση.

Πλήρης αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού σας.

Περισσότερες περιπτώσεις πελατών

Εφαρμογή του tamigo στη δική σας εταιρεία με λίγα μόλις βήματα

o χειρισμός ολόκληρης της διαδικασίας παραμετροποίησης του tamigo γίνεται από εμάς. Σε στενή συνεργασία με την εταιρεία σας, καθορίζουμε έναν «οδικό χάρτη» για το έργο με βάση τις ανάγκες σας.

— Ένας Διευθυντής Έργου αποκλειστικά για αυτό το έργο.

— Συνεχείς ενημερώσεις για το έργο και επικοινωνία με τους ενδιαφερομένους/συμμετέχοντες.

— Εύκολες διασυνδέσεις.

— Επεκτάσεις της τυποποιημένης λύσης, αν χρειάζεται.

— Γρήγορη και αποτελεσματική εκπαίδευση.

Η tamigo παρέχει εκπαίδευση και υποστήριξη

Υποστήριξη
Θέλουμε να νιώθετε άνετα. Γι' αυτόν τον λόγο προσφέρουμε υποστήριξη στη γλώσσα σας, ώστε να σας βοηθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο
Marco
Marco
Εκπαίδευση και σεμινάρια
Tο tamigo είναι εύχρηστο. Για τα αρχικά βήματά σας, παρέχουμε μια σειρά από σεμινάρια πρακτικής εξάσκησης που βοηθούν αποτελεσματικά τους διαχειριστές και τους υπεύθυνους προγραμματισμού να αρχίσουν να χρησιμοποιούν το tamigo. Εναλλακτικά, μπορούμε να εκπαιδεύσουμε τους προϊσταμένους/εκπαιδευτές σας σχετικά με τον τρόπο εκπαίδευσης του προσωπικού για τη χρήση του tamigo.
Μπορείτε να «μαθαίνετε στην πορεία» με τον εικονικό οδηγό μας
Ο εικονικός οδηγός σάς βοηθά στα βασικά βήματα με το tamigo και σας δείχνει ακριβώς τι πρέπει να κάνετε για τη χρήση της λύσης. Μάθετε πώς να προσθέτετε υπαλλήλους, να επεξεργάζεστε την αρχική σελίδα, να διαχειρίζεστε βάρδιες και πολλά άλλα. Στην περίπτωση εφαρμογής σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις, είναι συχνά σκόπιμη η δημιουργία ενός προσαρμοσμένου εικονικού οδηγού που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες.
Create a rota  screenshot
Create a rota  screenshot
Γνωρίστε το tamigo σήμερα
Ας ξεκινήσουμε να κάνουμε ευκολότερη τη δουλειά σας. Στείλτε μας ένα μήνυμα.
Επωνυμία εταιρείας*
Όνομα*
Αριθμός τηλεφώνου*
E-mail*
Μήνυμα
Contact us screenshot