κάνουμε τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού απλή και έξυπνη για να σας δώσουμε τη δυνατότητα να αναπτύξετε την επιχείρησή σας

Το tamigo είναι μια λύση βασισμένη στο cloud, που συνδυάζει τη δημιουργία χρονοδιαγραμμάτων, τη διαχείριση απουσιών, την παρακολούθηση της απόδοσης και της επικοινωνίας με τους εργαζόμενους, τη διαχείριση ανθρώπινων πόρων, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τις προβλέψεις σε ΜΙΑ μόνο λύση.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για το tamigo?

Προγραμματίστε μια παρουσίαση από κάποιον ειδικό.

Το tamigo είναι μια λύση πλήρως βασισμένη στο cloud, παρέχοντας όλες τις λειτουργίες που σχετίζονται με τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού

Πρόγραμμα βαρδιών
Διαχείριση απουσιών
Ωρομέτρηση
Επικοινωνία
Ανθρώπινοι πόροι
Χρηματοοικονομικά και προβλέψεις
Αναφορές
Εξαγωγή στοιχείων μισθοδοσίας
tamigo Enterprise
Είμαστε ειδικοί με τις αλυσίδες λιανικού εμπορίου και υπηρεσιών φιλοξενίας – σε τοπικό και πολυεθνικό επίπεδο. Από το 2006, βοηθάμε μεγάλες επιχειρήσεις να βελτιστοποιήσουν την απόδοση, τις διαδικασίες και τις ροές εργασιών τους.

Κύρια διαδικασία με τη χρήση του tamigo

Κύρια διαδικασία Εισαγωγή δεδομένων
path svg image
Στοιχεία εργαζόμενου
Προγραμματισμός βαρδιών
Απουσίες
Ωρομέτρηση
Στοιχεία μισθοδοσίας
Εξαγωγή δεδομένων
Αποθήκευση και τήρηση όλων των σχετικών δεδομένων των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των κύριων στοιχείων, των συμβάσεων, του μισθού, των δεξιοτήτων και της διαθεσιμότητας τους.

Κύριοι δείκτες επιδόσεων (KPIs) και παρακολούθηση επικοινωνίας κατά τη διάρκεια ολόκληρης της διαδικασίας.

Προγραμματισμός των βαρδιών ανάλογα με τους οικονομικούς στόχους, τις ώρες βάσει των συμβάσεων, τις δεξιότητες, τους προϋπολογισμούς, και τη διαθεσιμότητα των εργαζομένων.

Κύριοι δείκτες επιδόσεων (KPIs) και παρακολούθηση επικοινωνίας κατά τη διάρκεια ολόκληρης της διαδικασίας.

Διαχείριση των αιτημάτων απουσίας και ολοκληρωμένη επισκόπηση όλων των τύπων των αδειών.

Κύριοι δείκτες επιδόσεων (KPIs) και παρακολούθηση επικοινωνίας κατά τη διάρκεια ολόκληρης της διαδικασίας.

Καταχώριση των δεδουλευμένων ωρών, των διαλειμμάτων, των υπερωριών και πολλών άλλων στοιχείων στο φύλλο ωρών εργασίας. Οι εργαζόμενοι μπορούν να δηλώνουν την έναρξη/λήξη της βάρδιας τους κι εσείς να γνωρίζετε ποιος εργάζεται οποιαδήποτε στιγμή.

Κύριοι δείκτες επιδόσεων (KPIs) και παρακολούθηση επικοινωνίας κατά τη διάρκεια ολόκληρης της διαδικασίας.

Το tamigo μπορεί να υπολογίζει τις δεδουλευμένες ώρες και να εξάγει τα σωστά στοιχεία μισθοδοσίας με ένα κλικ σε οποιοδήποτε σύστημα μισθοδοσίας.

Κύριοι δείκτες επιδόσεων (KPIs) και παρακολούθηση επικοινωνίας κατά τη διάρκεια ολόκληρης της διαδικασίας.

Αυτά είναι μερικά μόνο από τα πλεονεκτήματα του tamigo

Χρησιμοποιήστε τους δείκτες απόδοσης (KPIs) για να βελτιώσετε τα αποτελέσματα

Συγκριτική αξιολόγηση σε πολλαπλές χώρες

Ανταποκριθείτε στις τοπικές και διεθνείς απαιτήσεις

Το tamigo παρέχει απευθείας πρόσβαση σε οικονομικά στοιχεία και σε βασικούς δείκτες επίδοσης (KPIs) όπως η παραγωγικότητα, το ποσοστό ημερομισθίων και το κόστος εργασίας. Μετατρέψτε τις νέες γνώσεις σε δράσεις.
Η λύση μας μπορεί να αξιοποιηθεί από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε πολλές χώρες: Χρησιμοποιήστε τα KPIs σε ολόκληρη την εταιρεία για να συγκρίνετε τις επιδόσεις σε τοπικό ή/και πολυεθνικό επίπεδο.
Το tamigo είναι πλήρως εξατομικεύσιμο όσον αφορά την εργατική νομοθεσία και τις σχετικές συμφωνίες – ακόμα και για δραστηριότητες σε άλλες χώρες. Μία μόνο λύση για όλες τις τοποθεσίες στις οποίες δραστηριοποιείστε!

Αυτά είναι μερικά μόνο από τα πλεονεκτήματα του tamigo

Χρησιμοποιήστε τους δείκτες απόδοσης (KPIs) για να βελτιώσετε τα αποτελέσματα

Το tamigo παρέχει απευθείας πρόσβαση σε οικονομικά στοιχεία και σε βασικούς δείκτες επίδοσης (KPIs) όπως η παραγωγικότητα, το ποσοστό ημερομισθίων και το κόστος εργασίας. Μετατρέψτε τις νέες γνώσεις σε δράσεις.

Συγκριτική αξιολόγηση σε πολλαπλές χώρες

Η λύση μας μπορεί να αξιοποιηθεί από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε πολλές χώρες: Χρησιμοποιήστε τα KPIs σε ολόκληρη την εταιρεία για να συγκρίνετε τις επιδόσεις σε τοπικό ή/και πολυεθνικό επίπεδο.

Ανταποκριθείτε στις τοπικές και διεθνείς απαιτήσεις

Το tamigo είναι πλήρως εξατομικεύσιμο όσον αφορά την εργατική νομοθεσία και τις σχετικές συμφωνίες – ακόμα και για δραστηριότητες σε άλλες χώρες. Μία μόνο λύση για όλες τις τοποθεσίες στις οποίες δραστηριοποιείστε!

Λύση που προσαρμόζεται ευέλικτα στα διάφορα πρότυπα

Απλή και διαφανής λειτουργία

Εύκολη διασύνδεση με οποιοδήποτε άλλο σύστημα
Το tamigo είναι κατάλληλο για όλους: Διοίκηση, ανθρώπινοι πόροι, επιχειρηματικές διαδικασίες, μισθοδοσία, μηχανοργάνωση και εργαζόμενοι. Τα δικαιώματα των χρηστών μπορούν να προσαρμόζονται ανάλογα με τον τρόπο εργασίας της επιχείρησης.
Εξυπνότερη εργασία και εξυπνότερες αποφάσεις. Το tamigo αυτοματοποιεί χρονοβόρες διαδικασίες που γίνονται με το χέρι και παρουσιάζει τα σχετικά δεδομένα στα κατάλληλα άτομα.
Για να διευκολύνουμε με αποτελεσματικό τρόπο τη ζωή σας, συγκεντρώνουμε όλες τις σχετικές πληροφορίες σε ΜΙΑ μόνο λύση. Προσφέρουμε τη δυνατότητα διασύνδεσης με εφαρμογές HRM (διαχείρισης ανθρώπινων πόρων), μισθοδοσίας και POS (σημείων πώλησης) και υποστηρίζουμε τη διαδικασία Single Sign On (SSO).

Λύση που προσαρμόζεται ευέλικτα στα διάφορα πρότυπα

Το tamigo είναι κατάλληλο για όλους: Διοίκηση, ανθρώπινοι πόροι, επιχειρηματικές διαδικασίες, μισθοδοσία, μηχανοργάνωση και εργαζόμενοι. Τα δικαιώματα των χρηστών μπορούν να προσαρμόζονται ανάλογα με τον τρόπο εργασίας της επιχείρησης.

Απλή και διαφανής λειτουργία

Εξυπνότερη εργασία και εξυπνότερες αποφάσεις. Το tamigo αυτοματοποιεί χρονοβόρες διαδικασίες που γίνονται με το χέρι και παρουσιάζει τα σχετικά δεδομένα στα κατάλληλα άτομα.
Εύκολη διασύνδεση με οποιοδήποτε άλλο σύστημα
Για να διευκολύνουμε με αποτελεσματικό τρόπο τη ζωή σας, συγκεντρώνουμε όλες τις σχετικές πληροφορίες σε ΜΙΑ μόνο λύση. Προσφέρουμε τη δυνατότητα διασύνδεσης με εφαρμογές HRM (διαχείρισης ανθρώπινων πόρων), μισθοδοσίας και POS (σημείων πώλησης) και υποστηρίζουμε τη διαδικασία Single Sign On (SSO).
Περισσότερες περιπτώσεις πελατών
Γνωρίστε το tamigo σήμερα
Απλοποιήστε την εργασία σας. Στείλτε μας ένα μήνυμα.
Επωνυμία εταιρείας*
Όνομα*
Αριθμός τηλεφώνου*
E-mail*
Μήνυμα
Contact us screenshot